Phi Điệp Cánh Ám Thái Nguyên| Cốc giống

20.000

Phi điệp Thái Nguyên vốn đã nổi tiếng với các bông hoa đẹp và hiếm. Bông bình thường đã vậy cánh ám lại càng hiếm và đẹp hơn nhiều.

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng,

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.