Phi Điệp Cánh Ám Tuyên Quang| Cốc giống

20.000

Đặc điểm: Bông có 2 mắt rõ ràng, họng còn lem hồng phớt. Cánh trắng sáng, bầu sáp, mắt đậm.

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng,

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.