Chế phẩm sinh học EMHUA| Chế phẩm EM| Ủ phân cá| Ủ đậu tương| Loại 1 lít

75.000

– Chế phẩm sinh học EMHUA là tập hợp các loài vi sinh vật có ích bao gồm các nhóm vi khuẩn Lactobacillus spp, vi khuẩn Bacillus spp, nấm men Saccharomyces spp, vi khuẩn quang hợp tía Rhodobacter spp,… có khả năng phân giải mạnh xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin. Cải thiện môi trường lý, hóa, sinh của đất, nước, hạn chế các tác nhân gây bệnh, tiêu diệt các vi sinh vật có hại, tăng cường các vi sinh vật hữu ích để phân giải rác thải.
– Vi sinh vật phân giải xenlulo (Vi sinh vật tuyển chọn), không nhỏ hơn 1,0 x 108 CFU/ml;
– Vi sinh vật tạp đối với vi sinh vật phân giải xenlulo, không lớn hơn 1,0 x 105 CFU/ml.
(Các vi sinh vật này được phân lập từ tự nhiên, hoàn toàn không gây độc hại với người và vật nuôi)