Chế phẩm sinh học Trichoderma – Bacillus| 500ml

80.000

Chế phẩm sinh học bao gồm bào tử nấm Trichoderma spp và vi khuẩn Bacillus spp, có khả năng phân giải mạnh cellulose, tinh bột, protein, pectin. Giúp cải tạo đất, phục hồi và bảo vệ bộ rễ phát triển tốt và kích thích cây trồng phát triển mạnh.

–        Vi sinh vật tổng số: > 108 CFU/ml;

(Các vi sinh vật này được phân lập từ tự nhiên, hoàn toàn không gây độc hại với người và vật nuôi