Combo 10 chậu trầm tím thơm

250.000

Trầm tím thơm Điện Biên, cố thuần trên 1 năm tuổi.

Danh mục: