Combo 10 cốc 5 giống

195.000

10 giống mỗi giống 2 cốc gồm: Châu như, Thác khói, Tam bố, phi điệp tím, phi điệp xanh.

Quy cách:Cốc thuần 4-5 tháng rất khoẻ.

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.