[Combo] 10 cốc lan giống hàng HOT

195.000

10 giống thuần > 6 tháng, thân giá đều có mầm gốc. Gồm: Nù Tam Bố, Nù Tali, Phú Thọ, Kiều Nữ, Hồng bệt,  Bảo Sơn, Di Linh trắng lai, phí 27 và Hoà Bình cánh bầu sáp

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng,

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.