[Combo] 2 cốc Nù Tam bố

50.000

Đặc điểm:

Giả Hạc Di Linh Xuân là loài phong lan đứng đầu bảng về sắc và hương, vừa quý phái vừa nồng nàn, đặc trưng của khí hậu rừng nhiệt đới. Giống lan này rất dễ trồng, ra hoa nhanh, thích nghi với nhiều vùng khí hậu khác nhau. Nù Tam Bố là một trong những mặt hoa phi điệp đẹp trong dòng lan Di Linh Xuân. Với những đặc trưng nổi bật thân nù, độ phình thân đạt tối thiểu F18 tùy thuộc vào chế độ chăm sóc có thể đạt độ phình thân cao hơn. Đặc điểm cây phi điệp nù Tam Bố rất sai hoa và đặc biệt thường nở vào mùa xuân.

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng,

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.