Combo 3 giống lan (Ám Thái Nguyên, Kiều Tím, Trầm Điện Biên)

75.000

Combo 3 giống cực đẹp: Ám Thái Nguyên, Kiều Tím, Trầm Điện Biên

Quy cách:

Cây trồng trong cốc trên 6 tháng, cây phát triển mạnh mẽ

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.