Combo 3 giống lan (Phi điệp Phú Thọ, Ám Hoà Bình, Trầm Điện Biên)

90.000

Combo 3 giống: Phi điệp Phú Thọ, Ám Hoà Bình, Trầm Điện Biên

Quy cách:

Cây trồng trong cốc 3-5 tháng, cây phát triển mạnh mẽ

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.