Combo 3 giống (Thác bay, Lá mít Hoà Bình, Di linh xuân Tân Châu)

90.000

Combo 3 giống dễ trồng và được ưa chuộng hiện nay: Thác bay, Lá mít Hoà Bình, Di linh xuân Tân Châu

Quy cách:

Cây trồng trong cốc 3-5 tháng, cây phát triển mạnh mẽ

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.