Combo 5 Nù tali trái tim

100.000

Đặc điểm: Là một dòng giả hạc di linh xuân đã có từ lâu. Hoa tím, đẹp màu thơm đậm.

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng,

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.