Địa lan Bạch Ngọc

450.000

Chậu 6-8 ngồng chơi dịp tết cổ truyền. Hoa bền trên 2 tháng. Chơi xong hoa lại trồng lại năm sâu ra hoa tiếp.

Danh mục: Từ khóa: