Địa lan Bạch Ngọc

495.000 450.000

Chậu 6-8 ngồng chơi dịp tết cổ truyền. Hoa bền trên 2 tháng. Chơi xong hoa lại trồng lại năm sâu ra hoa tiếp.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: Từ khóa: