Địa lan Phượng hoàng lá biên

295.000

Chậu 3-5 ngồng, hoa sắc vàng rực lá, lá biên phát tài. Hoa chơi xuân bền hơn 2 tháng

Danh mục: