Địa lan Phượng hoàng lá biên

350.000 295.000

Chậu 3-5 ngồng, hoa sắc vàng rực lá, lá biên phát tài. Hoa chơi xuân bền hơn 2 tháng

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: