Địa Lan Rồng đỏ

450.000

Chậu hoa đang có 6-8 ngồng, sắc đỏ rực rỡ, hương thơm ngát. Hoa chơi vào dịp tết cổ truyền. Hoa bền chơi hai tháng. Chơi xong lại đem trồng lại để năm sau ra hoa tiếp.

Danh mục: Từ khóa: