Địa Lan Rồng đỏ

495.000 450.000

Chậu hoa đang có 6-8 ngồng, sắc đỏ rực rỡ, hương thơm ngát. Hoa chơi vào dịp tết cổ truyền. Hoa bền chơi hai tháng. Chơi xong lại đem trồng lại để năm sau ra hoa tiếp.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: Từ khóa: