Phi điệp Hòa Bình-Phi 27| Cốc giống

25.000

Lan Phi Điệp thân thủ Hòa Bình mang nhiều nét tiêu biểu cho dòng lan phi điệp phía bắc. Đây là loại lan có thân thủ khá đẹp, đặc biệt một số giống thân sẽ to mập, khỏe. Phi điệp Hòa bình Phi 27 với đường kính thân là 27mm

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng,

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.