Giả hạc Di Linh trắng lai| Cốc giống

20.000

Giả hạc Di Linh trắng lai với mặt hoa sở hữu một màu trắng tuyền rất đẹp và nổi tiếng. Giống giả hạc này thường nở vào mùa xuân với hoa có 5 cánh trắng không tỳ vết vô cùng độc đáo.

Quy cách: cốc thuần trên 6 tháng, cây đang phát triển khỏe.

Chiều cao: cây cao 5-7cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.