Kèn Lai Châu

150.000

Chai giống 30 cây. Giống đã được khẳng định tên tuổi. Mặt hoa được trả từ chính khách hàng lấy giống ở khắp mọi nơi. Trung tâm có thể ra chai xử lý cây hộ khách về ghép chậu luôn. Mọi tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ Tiến sỹ Hoa Lan 0967614066