Phi Điệp Ám Môi Tuyết Hòa Bình| Cốc giống

20.000

Phi điệp Hòa Bình vốn đã nổi tiếng với các bông hoa cánh căng, to, đẹp và hiếm. Bông bình thường đã vậy còn 5ct hoặc cánh ám lại càng hiếm và đẹp hơn nhiều.

Quy cách: Cốc thuần 3 tháng

Chiều cao: cây cao 4-5cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.