Phi Điệp Nù Tam Bố| Cốc giống

20.000

Đặc điểm: Phi Điệp Nù Tam Bố là một măt hoa phi điệp đẹp trong dòng lan phi điệp di linh xuân. Với những đặc trưng nổi bật thân nù, độ phình thân đạt tối thiểu F18 tùy thuộc vào chế độ chăm sóc có thể đạt độ phình thân cao hơn. Đặc điểm cây phi điệp nù Tam Bố rất sai hoa và đặc biệt thường nở vào mùa xuân.

Quy cách: cốc thuần 4 tháng,

Chiều cao: cây cao 4-5cm

Trung tâm luôn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật chăm sóc.