Phú thọ thân thủ

40.000

Hàng chất lượng, chuẩn nguồn gốc. Chậu được thuần năm thứ 2. Thân lá xanh đét. Hàng gieo hạt.