Vũ nữ hàm cá mập thơm đang nụ

195.000

Chậu từ 2-3 ngồng, có từ 3-5 thân. Hoa bền đẹp thơm chơi hơn 2 tháng. Hàng chơi xuân

Danh mục: Từ khóa: