Lan Giả Kiến: Amitostigma Schltr

Amitostigma Schltr. 1919

Việt Nam có 3 trong số 24 giống trên thế giới.

1 Amitostigma bidupense (Aver )

Leonid Averyanov

Đồng danh: Hemipilia bidupense
Tên Việt : Chưa có.
Mô tả: Phong lan thỉnh thoảng mọc trên đất. Lá 1-2 chiếc hình trái tim dài 2-8 phân.
Cành hoa dài 8-16 phân, hoa 3-8 chiếc mầu hồng hay tím, không thơm nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Lạc Duơng, Bì Đúp, Lâm Đồng, Daklak, Ngọc Lĩnh, Kontum.

2 Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

Ảnh: Orchid Species Ảnh: Orchid Species

Đồng danh: Mitostigma gracile Blume.
Tên Việt: Chưa có
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan nhỏ, lá mọc sát đất. Cành hoa dựng đứng, hoa vài ba chiếc.
Nơi mọc: Các tỉnh giáp ranh với Trung hoa.

3 Amitostigma keiskeoides

Ảnh: Leonid Averyanov

Đồng danh: Habenaria keiskeoides

Tên Việt: Lan giả kiến cò (TH) Trực thư, Hà biện két (Vietnam Plant Data Plant Center).
Mô tả: Điạ lan, cao 15 cm, lá 1-3 chiếc, ngang 2 cm dài khoảng 7 cm. Hoa 7-10 chiếc/
Nơi mọc: Sapa, Lào Cay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *