Lan Phi điệp - Giả hạc

Hiển thị tất cả 36 kết quả

Chuyên cung cấp giống hoa lan, hoa lan giống từ chai cấy mô đến lan được trồng từ 3-6 tháng. Các giống Lan Phi điệp – Giả hạc Gionghoalan.net cung cấp gồm có: Giả Hạc (Phi Điệp) Di Linh Xuân Nù 68, Phi điệp bệt ma bó, Phi điệp rừng cúc phương, Phi điệp nù tam bố, Lan Giả Hạc Châu Như, Lan Giả Hạc Chumorray,Phi Điệp Hòa Bình Lá Mít, Lan Giả Hạc Easo, Phi Điệp Cánh Ám Hoà Bình,… Và nhiều giống khác.

Gionghoalan.net cam kết: Chuẩn giống, Uy tín, Giống chất lượng cao, Giá hoa lan được bán trực tiếp từ Trung tâm Bảo Tồn Giống Hoa Lan – HV Nông Nghiệp Việt Nam.