Giả Hạc Di Linh Xuân Nù Tam Bố (chai mô)

300.000 250.000

Trung tâm bảo tồn giống hoa lan – Chuyên cung cấp lan giống cấy mô các loại

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)