Nhận Diện Hình Ảnh Lan Hài Slipper Orchid Giống Phragmipedium

Những lá màu xanh làm thành cái quạt đã tô điểm cho cây lan. Lá được hình thành trên cái thân cực kỳ ngắn. Cũng giống như Paphiopedilum, cuống hoa xuất phát từ giữa phần gốc của lá mới nhất. Những vòi hoa của giống Phragmipedium liên kết với nhau và cho ta thấy tất cả các loài thuộc giống này đều có nhiều hoa.

hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh1
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 2
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 3
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 4
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 5
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 6
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài Ảnh 7
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 8
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 9
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 10
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 11
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 12
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 13
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 14
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 15
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 16
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 17
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 18
hình hoa lan hài
hình hoa lan hài ảnh 19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *