Hồng hòn hèo

295.000 215.000

Mắt xước rất đẹp. Sắc hồng thớm nức lòng. Chai trên 30 cây. Cây cao 3-5cm, bộ rễ khoẻ. Đạt tiêu chuẩn ra chai. Trung tâm hỗ trợ ra chai xử lý cây. Mọi tư vấn kỹ thuật xin liên hệ Tiến sỹ Hoa Lan 0967614066

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)