Mớ trâu quý đủ màu HOT 30 cây

150.000

Mớ 30 cây mix nhiều màu HOT như trắng, hồng sơ mi, đỏ, tím. Cây đã được ra chai thuần dưỡng ngoài điều kiện tự nhiên.