Lan Chân Rết – AppendiculaLan chân rết

Việt Nam có 7 trong số 60 giống trên thế giới.

1. Appendicula congesta Ridl. 1894

Đồng danh: Appendicula kinabaluensis (Ames & Schweinf.) J.J.Sm. 1922
Tên Việt: Giống lan mới của Việt Nam, chưa có tên.
Mô tả: Phong lan, lá song đối dài 2-3 phân rộng 7 ly đến 1 phân. Chùm hoa dài 2-3 phân, hoa to 2-3 ly, mọc sát vào nhau nở quanh năm.
Nơi mọc: Mới ghi nhận đuợc tại Phú Quốc.

Hoa Lan Chân Rết
Giống hoa lan mới được phát hiện tại Phú Quốc

2. Appendicula cornuta Blume 1825

Tên Việt: Vệ lan móng (PHH) Lan Chân rết móng (TH)
Mô tả: Địa lan mọc từng khóm lớn, cao 60 phân lá mọc đối cách. Hoa mọc ở ngọn, cuống hoa dài 3 phân, hoa 2-3 chiếc to 5-6 phân nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đông Nai, Tây Ninh.

Lan chân rết móng
Hoa vệ lan móng

3. Appendicula gracilis Aver. 1997

Hoa lan chân rết Appendicula gracilis Aver

Cây lan này do Leonid Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế Lộc đã tìm thấy tại Dak Gley, Kontum vào ngày 24-11-1995.

4. Appendicula hexandra (J.König) J.J.Sm. 1932

Đồng danh: Appendicula inornata Guillaumin 1961; Appendicula koenigii Hook.f. 1890
Tên Việt: Vệ lan lục hùng (PHH) Lan chân rết thõng (TH).
Mô tả: Địa lan cao 30-40 phân, lá mọc đối cách, dài 2 phân. Hoa 2-3 chiếc mọc ở nách lá.
Nơi mọc: Đà Lạt, Bảo Lộc, Phú Quốc.

Vệ lan lục hùng

5. Appendicula ovalis (Schltr.) J.J.Sm. ex Mansf. 1934

Đồng danh: Podochilus ovalis Schltr.1900.
Tên Việt: Chưa có
Mô tả: Phong lan mọc thành bui lớn, nhiều cành, lá ngắn. Hoa to 4,5 ly, 2-3 chiếc, cuống ngắn mọc, ở ngọn.
Nơi mọc: Hòn Bà, Khánh Hòa.

Hoa lan chân rết
Nguồn: Internet

6. Appendicula reflexa Blume 1825

Đông danh: Appendicula dalatensis Guillaumin 1961; Appendicula formosana Hayata 1911.
Tên Việt: Vệ lan xụ (PHH) Chân rết ngả (TH).
Mô tả: Địa lan cao 20-30 phân, lá mọc đối cách dài 3-4 phân. Hoa mọc ở nách lá 3-5 chiếc to 3-4 ly không mở rộng.
Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng, Phú Quốc.

Lan chân rết ngả

7. Appendicula torta Blume.

Đồng danh: Appendicula rhodiola Rchb.f. 1867; Podochilus tortus (Blume) Schltr. 1900
Mô tả: Phong lan nhỏ mọc trên cao độ 150-1600 thước, lá mọc 2 bên, chùm hoa dài 2.5 phân, to 6 ly mầu trắng hay hồng hay vàng nhạt, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.
Nơi mọc: L. Averyanov, P.K. Lộc, P.V. Thế, N.T. Vinh tìm thấy tại Na U, Điện Biên ngày 18-12-2010.

Ảnh: Nguồn Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *