Lan Đầm Lầy Việt Nam_Bromheadia

Trên thế giới có khoảng 20 giống, Việt Nam có 3.

1. Bromheadia anamensis Aver & Averyanova 2006

Tên Việt: Chưa có.
Mô Tả: Phong lan, lá hình ống có lòng máng, thân  cây cao tới 60 cm, chùm hoa trên  đỉnh ngọn, 1-2 hoa, nở vào khoảng tháng 4-5 (Theo Nguyễn văn Cảnh).
Nơi mọc: Núi Chúa, Ninh Hải, Ninh Thuận, Gialai? Kontum?

2. Bromheadia aporoides Reichb.f. 1878

Tên Việt: Lan đầm lầy (TH).
Mô tả: Phong lan mọc thành bụi nhỏ cao 10 phân, lá dẹt, hoa 1-2 chiếc ở trên ngọn, to 2 phân nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Tây Nguyên, Đầm Ron, Đà Lạt.3.  (Lindl.) Miq. 1859

Đồng danh: Bromheadia finlaysoniana var. palustris (Lindl.) J.J.Sm. 1911; Bromheadia finlaysoniana var. sylvestris [Ridl.] Holttum 1953.
Tên Việt: Lan đầm lầy (TH).
Mô tả: Địa lan, thân cao trên 2 thuớc, chùm hoa ở gần ngọn dài 15-20 phân, hoa to 8 phân nở liên tiếp vào mùa Xuân, Hạ, Thu, tới 30-40 hoa nhưng chỉ vài chiếc một lần vào buổi sáng rồi tàn.
Nơi mọc: Dak Lak, Đồng Nai, Sông Bé, Phú Quốc.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *